Här
bor
Kuoma

FABRIK

Kuomiokoski fabriker är belägen på en enastående vacker plats invid en fors i byn Kuomiokoski i södra savolax.

Kuoma fabriken i Kuomiokoski såg dagens ljus år 1928, när helsingforsbon Juho Puttonen, partihandlaren och grundaren av Kuoma, såg en tidningsannons om en gård och en kvarn som var till salu i Kuomiokoski. Puttonen reagerade på annonsen och köpte fastigheten. Platsen var tidigare känd som Matilas kvarn efter de förra ägarna.

Efter köpet av fastigheten började det hända saker: Puttonen lät uppföra ”Humina” som fungerat som matsal och bostadshus samt ett vattenkraftverk med två turbiner. Kraftverket producerade el för belysning, för att driva den förnyade kvarnen och för småskalig industriell verksamhet. I Kuomiokoski ledde man utvecklingen, för där fanns såvitt man vet den första vägbelysningen och vattentoaletten i Kristina.

På 1930-talet när verksamheten expanderade, byggdes fler bostäder och fabriksbyggnader samt en ladugård. På 1950-talet byggdes även ett snickeri. Vid samma tid avslutades fastighetens egen elproduktion, för den täckte inte längre alla behov och el kunde köpas annanstans ifrån.

Många gånger under historiens gång har man funderat på om det var någon bra lösning att driva firman mitt i skogen. Det finns både för- och nackdelar med det, men helt klart överväger fördelarna, eftersom verksamheten klarat både krigstiden och lågkonjunkturen på 1990-talet.

Mäntyharju har varit Kuomas andra verksamhetsställe ända sedan 1950-talet, och i början av 2000-talet fick Mäntyharju en ännu starkare ställning än tidigare i Kuomas verksamhet. Där finns numera Kuomas logistikcentrum och också en del av de första momenten i skoproduktionen utförs där.

Kuoma fabriken i Kuomiokoski har behållit sin ställning, fastän ett andra verksamhetsställe kommit till. Fabrikerna har byggts ut avsevärt och det finns fler än 100 anställda i Kuomiokoski. Nästan alla moment i skotillverkningen görs alltså fortfarande i fabriken i Kuomiokoski, och där kommer de också att förbli.

Förutom av den unika placeringen och platsen, genomsyras företagets verksamhet även av Kuomas historia – företaget började ju sin verksamhet genom att själv producera sin egen el, och nu 90 år senare produceras det åter el vid fabriken, nu visserligen med hjälp av solpaneler.

Även om verksamheten en gång i tiden startade i Kuomiokoski av en slump – Juho Puttonen hade ju kunnat köpa en fastighet någon annanstans – har platsen blivit symbolen och hemorten för Kuoma. Fabrikerna har haft stor betydelse för orten under historiens gång, och ännu i denna dag bidrar fabrikerna och de anställda till att liva upp sina hemorter.

ORIGINAL SINCE 1928

Från KuomiokoskI
sedan 1928.