Dataskyddsdeklaration

Vilka är vi?

Kuomiokoski Oy
Pohjallistie 1
52780 Kuomiokoski
Tfn +358 (0)15 415 1100
Fax +358 (0)15 415 1141
kuoma@kuoma.fi

Hurdana personuppgifter hämtar vi och varför?

När du besöker Kuomas hemsida hämtar vi automatiskt information som kan klassificeras som personuppgifter. Sådan information är bland annat din IP-adress, datum och klockslag för ditt besök, den apparat du loggat in med, dess programvara och browser jämte uppgifter om din dators operativsystem. Vi kan även hämta information om vad du klickat på, vilka sidor du varit inne på samt produkter du lagt till i din varukorg.

Hur personuppgifter används

Vi hämtar information om våra kunder för att kunna hantera deras beställningar på ett säkert sätt. Vi kan ta kontakt med våra kunder med hjälp av personuppgifterna och för att, ifall kunderna önskar det, förse dem med information om våra produkter och erbjudanden.

Med vem delar vi informationen om dig?

Kuoma överlåter inte dina personuppgifter till utomstående, om du inte själv går med på det. Vi överlåter information endast till parter som behöver vissa uppgifter för att kunna lämna eventuella order (exempelvis till orderleverantörer och leverantörer av betaltjänster).

Hur länge förvarar vi informationen?

Vi förvarar en del av de uppgifter du lämnat (såsom dina personuppgifter) så länge det behövs för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och hjälpa dig i fall av problem.

Om vi enligt lag blir skyldiga till det, kan vi dessutom förvara en del uppgifter om dig efter det att vi inte längre behöver dem efter att vi gjort en affär. Sådana fall är bland annat krav på att efterleva bestämmelser, förhindra missbruk och avgöra tvistemål.

Vilken rätt har jag att bevara mina uppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att:

ta del av hur dina personuppgifter behandlas

få åtkomst till uppgifterna

rätta uppgifterna

radera uppgifterna och bli bortglömd

begränsa behandlingen av uppgifterna

motsätta dig att uppgifterna behandlas

Du observerar väl att du inte kan åberopa alla rättigheter vid alla tillfällen. Ett tillfälle påverkas exempelvis av på vilken grund personuppgifterna ska behandlas. Om du har frågor om temat, får du gärna kontakta vår kundtjänst, kuoma@kuoma.fi.