Faktureringsuppgifter

Vi har tagit ett nytt system i bruk för elektronisk hantering av inköpsfakturor och mottar därför helst fakturor i elektronisk form.

Vår adress för nätfakturor är:

EDI-kod 003701665610

Operatör CGI Suomi Oy

Swift-kod 003703575029

FO-nummer: 0166561-0

E-post för pdf-fakturor

ostolaskut.fi@cgi.com

En faktura eller en kreditering per pdf-fil

Eventuella bilagor i samma pdf-fil som fakturan

Inköpsfakturans adress PB 574, 00074 CGI, Finland för utskick av faktura

Ifall e-faktura eller pdf-faktura inte är möjlig mottar vi pappersfakturor på adressen:

Kuomiokoski Oy

PB 574

00074 CGI

Finland

För att er faktura ska kunna skannas, måste denna faktureringsadress även skrivas ut på själva fakturan, inte bara på kuvertet.