Tietosuojaseloste

Keitä olemme?

Rekisterinpitäjänä toimii:

Kuomiokoski Oy
Pohjallistie 1
52780 Kuomiokoski

Puh (015) 415 1100
kuoma@kuomiokoski.fi
Y-tunnus: 0166561-0

Yleistä

Kuomiokoski Oy (Kuoma) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensayksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidänhenkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämäntietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Kuomiokoski Oy:n palveluita, kutenkuomashop.fi verkkokauppaa tai esimerkiksi lähettäessään palautetta Kuomasivuston kautta asiakaspalveluumme.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluidenkäytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Tarjotaksemme hyvän asiakaskokemuksen
 • Parantaaksemme markkinointia, asiakaspalvelua ja tuotesuosituksia
 • Kehittääksemme asiakaspalvelua ja verkkokauppaa

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

 • Käyttäjän antamat tai henkilön tunnistavat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten nimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Asiakkaan suostumusta edellyttävät sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
  • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
  • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
  • Tuotearvostelut
  • Sivuston ja verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite
  • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Kuomashop.fi verkkokaupasta Internetin kautta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuksien ylläpitämiseen
 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Kuomiokoski Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten esim.kirjanpitovelvoitteet

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Kuomiokoski Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 • Verkkokaupassa asioidessasi käsittelyperuste on sopimuksentäytäntöön paneminen sekä sopimuksen tekemistä edeltävientoimenpiteiden toteuttaminen sekä Kuoman oikeutettu etu siltä osin, kunKuoma käyttää verkkokaupan kautta kertyneitä tietojamarkkinoinnissaan ja asiakkuuksien ylläpitämisessä. Verkkokaupassatehtyihin ostoksiin liittyviä henkilötietoja käsitellään lisäksi myösKuoman lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten esimerkiksivirhevastuuasioiden ja kirjanpidon yhteydessä.

 • Verkkopalvelun käytöstä syntyneitä tietoja, evästetietoja jaanalytiikkatietoja käsittelemme perustuen Kuoman oikeutettuun etuun.Oikeutettu etu liittyy näissä tapauksissa siihen, että Kuoma pystyy tarjoamaan verkkopalveluitaan, kehittämään toimintaansa jaharjoittamaan liiketoimintaa.

 • Uutiskirjeen yhteydessä käsittely perustuu suostumukseesi, jonka oletantanut uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Lisäksi suostumus onkäsittelyperusteena sijaintitietosi käsittelemisessä.

Henkilötietoja pyritään mahdollisuuksien mukaan käsittelemään ensisijaisestiEU:n ja Euroopan talousalueen alueella. Mikäli kuitenkin käsittelemmehenkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolella, noudatamme soveltuvaatietosuojalainsäädäntöä varmistaaksemme henkilötietojen suojaamisen myös näissä tapauksissa.

Kuinka kauan säilytämme tietoa?

Säilytämme tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Mitä oikeuksia minulla on tietojeni säilyttämisen suhteen?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Päästä omiin henkilötietoihisi, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisestimahdollista

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeusperuuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikutaennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelynlainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin jossaintapauksissa vaikuttaa palveluidemme saatavuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttäasiakaspalveluumme kuoma@kuoma.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavallayksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitammesinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kutenpoistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinenvelvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Kuomiokoski Oy on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, lisäarvopalveluista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä Kuomiokoski Oy:n verkkokaupassa kuomashop.fi ja pyytää Kuomiokoski Oytä poistamaan tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme kuoma@kuoma.fi.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Pääsy asiakastietoihin on vain Kuomiokoski Oy:n työntekijöillä.Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se ontyötehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten alihankkijoita, jolloin tietoavoidaan siirtää kolmannelle osapuolelle, kuten verkkokaupan tilauksentoimittajille eli kuljetusyhtiöille ja maksupalveluiden tarjoajille.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- japersonointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietojayhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinuakiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiinkäytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksienmukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedonnimeesi.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa ja luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Muille alihankkijoille, kuten esimerkiksi verkkosivuston teknisestätoteutuksesta vastaaville tahoille siinä määrin kuin sivuston ylläpito tätäedellyttää

Kaikkien kumppanien ja alihankkijoiden kanssa on sopimuksissa huomioituEU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.Kuomiokoski Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja-suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Kuomiokoski Oy käyttää verkkosivullaan evästeitä (”cookies”) ja muitavastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”).Evästeillä tarkoitetaan päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniätekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika,jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoitatoimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinninkohdentamiseen. Osa evästeistä on välttämättömiä, eikä ilman niitäverkkosivuja pysty käyttämään.

Toiminnallisia evästeitä ja paikallista varastoa käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen, toimitusaika-arvioihin ja ostoskorin toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden ja paikallisen varaston käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista. Palvelimen asettamat toiminnalliset evästeet ja paikallisen varaston muuttujat säilyvät selaimessa 15min-24kk, ellei niitä erikseen poisteta selaimen asetuksista. Sivustolla käynti asettaa evästeet ja paikallisen varaston muuttujat uudelleen selaimen sen salliessa.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämmeoikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Mikäli teemme merkittäviä muutoksiatietosuojaselosteeseen ilmoitamme siitä verkkokauppaan rekisteröityneilleasiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: kuoma@kuoma.fi